производство на асфалтови смеси и асфалтополагане. Услуги с строителна механизация.
Снимки
РАЗКЪРТВАНЕ С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК НА ОБЕКТ VID 1003-III-102.Снимки
РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН С ФУГОРЕЗ.ОБЕКТ VID 1003-III-102.
СнимкиОБЕКТ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА БУЛЕВАРД ПАНОНИЯ гр.ВИДИН.             ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ                                                                                           
Снимки


ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ОБЕКТ III-121 ШИШЕНЦИ .
Снимки
ПРОФИЛИРАНЕ НА Н.Т.К. С АФТОГРЕЙДЕР НА ОБЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.БРЕГОВО
Снимки

ПОВДИГАНЕ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА ОБЕКТ БУЛ.ПАНОНИЯ гр.ВИДИН.
Снимки

ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЛАСТ БИНДЕР НА БУЛ.ПАНОНИЯ гр.ВИДИН
Снимки

НАПРАВА НА ОБЛИЦОВАНИ КАНАВКИ НА ОБЕКТ VID 1003-III-102.
СнимкиУПЛЪТНЯВАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЛАСТ БИНДЕР БУЛ.ПАНОНИЯ.
Снимки

УКРЕПВАНА НА СВЛАЧИЩЕ ЧРЕЗ ГАБИОНИ 
Снимки

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВИК ДУПКИ
Снимки
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР
Снимки


ПОЛАГАНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛЕН ПЛАСТ ПО НИВЕЛИРАНА КОРДА НА БУЛ.ПАНОНИЯ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg