производство на асфалтови смеси и асфалтополагане. Услуги с строителна механизация.

Профил на купувача

1. „Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи: Комбиниран багер товарач – 1 брой; Колесен мини челен багер товарач – 1 брой; Обезпрашителна инсталация – Ръкавен филтър – 1 брой, състояща се от три обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на 1 брой Комбиниран багер товарач; Обособена позиция 2: Закупуване на 1 брой Колесен мини челен товарач; Обособена позиция 3: Закупуване на 1 брой Обезпрашителна инсталация – Ръкавен филтър”. За сваляне на документация - https://ndox.abv.bg/download?id=de9216054f

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg